Dvärghamstrar   Vintervita

   Hanar                Honor   

  vALLMOS Jordskott

 

aGOUTI

F:20-12-12
      
E:vALLMOS tINY bOSS

U:vALLMOS hJÄRTRUD

Mapilamis
Beauty


 
SM VINNARE 2020
åRETS HAMSTER 2020

 

Agouti Pearl

F:20-08-15
      
E:Frozen Jman

U:Snögatans Tipp TappMapilamis Fuzzy Lumpkins

 
Sitter med TRIPP

Sapphir pearl

F:20-08-11
      
E:Snögatans snödroppe

U:Mapilamis Serafini
Mapilamis
Tripp

 Sitter med Fuzzy lumpkins

Sapphir

F:20-09-02
      
E:Flingans sniff

U:Mapilamis Kira

Mapilamis
aJAX

s
ITTER MED TREAN

aGOUTI

F:20-10-28
      
E:mAPILAMIS lEXUS

U:Mapilamis hUMLE


Mapilamis
TREAN

SITTER MED AJAX

Agouti

F:20-07-08
      
E:sNÖGATANS SNÖDROPPE

U:mAPILAMIS sERAFINI


 

fROZEN  Jman
Agouti   Pearl

F:19-10-15
      
E:Frozen Anikola

U:Frozen Ezoz i`m a winner

 

 Snögatans Tipp Tapp

Bor med Dotter

Agouti

F:19-11-24
      
E:CM´s Dante

U: Tinytail Carta Negra

  Mapilamis
Hunk

 
sITTER MED kIRA

Sapphir

F:20-08-15
      
E:Frozen Jman

U:Snögatans Tipp Tapp


  Mapilamis
KIRA

 sITTER MED hUNK

sAPPHIR pEARL

F:20-04-28
      
E:Mapilamis Full moon

U:Mapilamis Vilda
Mapilamis
Trull

 sITTER MED lOREAL

Sapphir

F:20-09-02
      
E:Flingans sniff

U:Mapilamis Kira
  Mapilamis
Loreal

sITTER MED tRULL

SAPPHIR PEARL

F:20-10-28
      
E:Frozen Jman

U:Snögatans Tipp Tapp

M
ULTA sULLE                                               ( rio)

 
sITTER MED BETTAN

Sapphir

F:20-06-15
    
E:bULUKUMBA

U:aRVAA
kUKA

  Mapilamis
bETTAN

 sITTER MED rIO

sAPPHIR

F:20-10-09
      
E:mAPILAMIS lEXUS

U:Mapilamis hUMLA


Mapilamis
Matisse

sitter med wELLA

Agouti

F:20-06-07
      
E:Mapilamis Adonise

U:mAPILAMIS Körsbär

  Mapilamis
Wella

sITTER MED mATISSE

 Agouti  PEARL

F:20-10-28
      
E:Frozen Jman

U:Snögatans Tipp Tapp

  vALLMOS Vinternatt

 

aGOUTI pEARL

F:20-12-12
      
E:vALLMOS tINY bOSS

U:vALLMOS hJÄRTRUD  Mapilamis
AURORA


 SAPPHIR

F:20-10-28
      
E:mAPILAMIS lEXUS

U:mAPILAMIS hUMLE


 
 

 

 

 

               Mapilamis   Avatar